Objavljeno u zbrici priča ,,Hladna površina”, izdavač Agnosta (2017) Autor: Aleksandar Đukanović – Šta to pričaš? Očekuješ da poverujem u te budalaštine? – Martinez je ponovo gubio strpljenje.  – Dobro, šta se onda desilo? – doktor Fermine je rukom smirivao kapetana.  – Desilo se to da je narednik Ramirez prošao […]