Objavljeno u zbrici priča ,,Hladna površina”, izdavač Agnosta (2017) Autor: Aleksandar Đukanović Iza dine je izvirilo veliko telo bez glave i bojažljivo krenulo ka doktoru. Vojnici su sa zaprepašćenjem stajali u potpunoj tišini. Jedino je kapetanov konj i dalje rzao i blago poskakivao.           – Ko si ti? – upita […]