obožavanjeAutor: Nebojša Čehranov  ide žena ulicom i zviždi. majke mi. a nije luda. to jedino. sve ostalo obilno. smeh, dominacija, pa držanje terce i sveg ostalog gde sam bio nesiguran i tanak. na sitno se znojila. ja sam to sa obožavanjem ljubio. upisivao sam njen miris u neizbrisivost svoje linije života. […]

opravdanjeautor: Nebojša Čehranov  pišem da se sklonim. od raznih kabadahija. od raznih zašto. od raznih kopirača. od groznih možda. pišući, satkao sam šator. on prokišnjava, kad je oluje previše. ali voda koja tu pretekne je nekako zdrava. smeška se. pamti. i vrati. u mom skloništu nema nasilja. nema glupih vakcina. iz mojih crnih […]