MUZIKAautor teksta: Vera VujičićMuzika postoji od kada je sveta i veka. Kao umetnička forma, verovatno je nastala u rano paleolitsko doba, u vreme pećinskih crteža u Altamiri i Laskou. Potreba za umetničkim izrazom je odigrala veliku ulogu u razvoju ljudske vrste. Sama reč, muzika, potiče od grčke reči, mousike (μουσική), […]

 Saga o umetnosti, Ernest H. Gombrihautor teksta : Anica VučkovićMnogo je knjiga napisano o umetnosti. Čitaocu zaitresovanom za ovu oblast s pravom se nameće pitanje : koju knjigu odabrati? Neophodan je kvalitetan, ali jednostavan pristup.Još od 1950. godine odgovor na ovo pitanje daje Saga o umetnosti profesora Ernesta H. Gombriha. […]