MAJSKI CVET Autor: Jelena Ćuslović Maj. Ovaj mesec i ne bi mogao imati više slova. Svojim bi mu viškom milozvučnost pokvarila. Gurala bi se, svađala ko ide ispred a ko iza. Slova su to. Vazda se nešto grupišu po pravilima i nikad nisu sigurna da li su se valjano poređala. […]

LIFT Autor: Jelena Ćuslović – Da obučem svetlo plavu ili onu što sam kupio kad sam poslednji put bio u Beogradu? – Tu – odgovara, iako ni sama ne zna na koju on misli. – Previše je šarena. Možda bih mogao belu? – Belu. Ne bi znala da ponovi šta […]

MALA DVOJKA (deo treći) Autor: Jelena Ćuslović Razmišljao je da li je jednu dvojku svesno ostavio za priču o njoj jer im nikada nije pružio priliku da nekako budu dvoje, sami, samo njih dvoje. Ubrzo mu je postalo jasno da bi joj bilo koja karta pristajala. U svakom slučaju bi […]

MALA DVOJKA (deo drugi) Autor: Jelena Ćuslović U nedeljama i mesecima koji su usledili igrao je igru za koju je pravila sam smislio. Kartu koju bi pronašao posvetio bi pisanju priče o jednoj godini svoga života. One sa sitnijim brojevima uglavnom su ga vraćale u detinjstvo koje je pamtio kroz […]

Podeli
Podeli