SinestezijeGost autor: Igor Mijović Ponovo je došlo to doba godine. Donja usna mu je podrhtavala dok je stajao na balkonu, zagledan u tople obrise rodnog grada. Šištanje decembarskog vetra ga je milovalo po licu. ,,Ustanova” ga je pustila da praznike provede sa porodicom, ali sva toplina je iz ovog čoveka davno […]

Mali čovekAutor: Iva RadovićU autobusu broj 95, kunja pored prozora na blistavoj poslepodnevnoj svetlosti, raskoračeno, zauzimajući polovinu susednog sedišta. Glava mu povemeno klone na rame; trgne se kada autobus naglo skrene. Pred očima mu zatrepere zrnca prašine koja plove u zraku sunca, zalutalom kroz krovni prozor.Mršava, seda žena pored njega […]

Lake deluzijeAutor: Zoran Plećević„Idu!“„Ko ide?“„Nada i Bora.“Njih je čekao, zamišljen, odsutan kao i ja, nezainteresovan za bilo kakvu priču, taj plavušan koji je bez pozdrava seo na klupu pored mene. Kao da je klupa u njegovoj dnevmoj sobi, a ja nenajavljen banuo bežeći od jutarnjih deluzija i iznenadne zubobolje, obučen […]

Antiteizam i logikaAutor: Predrag StojadinovićApsolutno je besmisleno i nelogično reći da neko nije ni teista ni ateista.Izgleda da se pojavljuje novi trend u vezi sa rečju antiteizam. Ljudi pokušavaju da promene značenje te reči iz jedinog validnog “onaj koji se aktivno protivi religiji” u potpuno besmisleno “onaj koji veruje da […]