Greška iz greškeAutor: Predrag StojadinovićLogička greška je greška u rezonovanju. Svi mi smo skloni tim greškama i neretko ih pravimo. Jedini način da ove greške izbegnemo je da ih naučimo i razumemo. Logička greška argument iz greške je jedna takva greška.Opis ove logičke greške je iz knjige 50 logičkih grešaka […]

ŽENA JE ŽENI VUKAutor: Milovan SubotićNedavno sam imao priliku da učestvujem na jednoj konferenciji koja je imala rodni kontekst. Osetio sam priliku da kao neko ko rodnu senzitivnost živi ceo život, zavirim i u konkretne aktivnosti  boraca (i borkinja) za ženska ljudska prava, te da osetim kako pulsira akademska javnost […]

Očevidac Autor: Vera Vujičić Koliko puta smo čuli ili sami rekli: Ma, znam, sigurno, pa video sam svojim očima! Te reči su uvek izgovorene sa takvim ubeđenjem, žarom i strašću, da se moraju uvažiti bez pogovora. Izjava očevica zvuči neprikosnoveno.  Očevidac ima dokaz: Ja sam bio tamo. Kako ne    […]