Spoznajna tromostAutor: Predrag StojadinovićKao što sam u prethodnom tekstu napisao, postoje tri veoma važna psihološka fenomena koji se nazivaju kognitivna disonanca, kognitivna inercija i amigdalina otmica, a koji čine veoma učestale kamene spoticanja u procesu razmišljanja kod ljudi.Inercija, u fizici, predstavlja otpor tela prema promenama u sopstvenom kretanju, bilo brzini […]

(NE)UJED ZA JEZIKAutor: Jelena Milenković Mladenović„Nikad se ne objašnjavaj ni sa kim ko se drži svog mišljenja jer ako ga pusti, razbiće mu se promašen život.“ – rekla sam sebi hiljadu puta.Anyway, ne objašnjavam se, al’ ponekad ne mogu, a da ne primetim.Pored svega što je zadesilo takozvanu „modernu“ ženu […]