Autor: Gordana Babić Skoro sam čitala da u mnogim jezicima postoji više sinonima za sam pojam – nostalgija, pa nekako se nameće pitanje: Šta je u stvari nostalgija? Saudade, وجد (wajd), νόστος, בענקשאַפט, ҳасрати, sehnsucht, hiraeth? Kažu da je nostalgija patetična, jer asocira na melanholiju, da je bespotrebna, jer treba […]