Autor: Aleksandar Đukanović Da Srbi ne znaju istoriju, shvatio sam odavno. A ako ne znaju istoriju prirodno je da hronologiju još manje poznaju ili razumeju. Međutim, kada država donosi važne odluke koje imaju veze sa istorijom i hronologijom, prirodno bi bilo da se konsultuje sa strukom. Ali, ova ,,država’’ ne […]

Autor: Aleksandar Bećić U životu gospodina A nije bilo ničega neobičnog. Naprotiv. Moglo bi se čak reći da je on prilično bezidejno trošio svoje vreme do konačnog izdisaja. Gospodin A živeo je već deset godina u varoši M, predgrađu najveće metropole u tom delu kontinenta. Ako se to uopšte može […]