LJUBAV JEDNOG POSLASTIČARA (odlomak)Autor: Jelena Ćuslović„… ali to je zanemarljivo u odnosu na sve ono što osećam prema tebi.” Završava napamet naučenu rečenicu i zatvara knjigu, dok mu desni kažiprst ostaje u pritvoru između gore i dole, koji su samo trenutak pre bili levo i desno. Zagledan u neujednačene titraje […]

Domaćice manje zbori, da ti čovek ne zagori!Autor: Ivana GajićŠta nije u redu sa sloganima reklamne kampanje za podsticaj nataliteta (osim što su preterano glupi, prizemni, loše rimovani, neprimereni i nepotrebni) ?  Sa marketinške tačke gledišta oni nemaju nikakvu smislenu poruku (osim onih besmislenih da treba rađati odmah, sad, koliko […]