Ima li empata u avionu?Autor: Iva RadovićNisam se naputovala, istini za volju, ali, kada sam se u februaru 2015. vraćala iz Carigrada, preplakala sam ceo let. Rastanci i vremensko prostorna izmeštanja umeju da budu veoma bolna iskustva, čak i za psihološki neupadljive, odrasle ljude. Svet se pokazuje u svojoj distanciranosti […]

Vučja so – Vasko PopaVuk Karadžić, Beograd, 1975.           Dok ne zaledi lavež I zarđaju psovke i crknu baklje Sveopšte hajke I dok se svi ne skljokaju Praznih ruku u sebe I pregrizu jezik od muke I silnici psoglavci s nožem za uvo I hajkači sa polnim udom na ramenu I lovački […]