SODOMA I GOMORAAutor: Zoran PlećevićSodoma o kojoj će u ovom tekstu biti reči ima jednu Gomoru i predgomora, ni broja se ne zna. Niko i ne pokušava da ih broji i prebroji. Sve su u funkciji, u odličnoj kondiciji i formi, sve su u takmičenju same sa sobom. I sve […]

Derviš i smrt – Meša SelimovićAutor: Anica Vučković“Zašto ste junaka svoga romana zamislili kao derviša, islamskog isposnika, gotovo redovnika? Pogrešno je doslovno shvatati stvari u književnosti. U književnosti ima vrlo malo izravnih stvari, to su sve simboli. Derviš kod mene nije redovnik, nego uopšteno, čovjek koji misli dogmatski. To može […]